GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

In de Oude Vismijn gaan eeuwenoude geschiedenis en hoog-technologische snufjes hand in hand. Recht tegenover het Gravensteen staat de monumentale ingangspoort (1689) naar de Oude Vismarkt. Boven op deze poort waakt Neptunus over de Schelde (man) en  de Lieve (vrouw).


De Oude Vismijn is de oudste markt van Gent. Eerder bevond de vismarkt zich op de Groentenmarkt maar in 1689 kreeg het zijn definitieve plaats op het

Sint-Veerleplein. De ingang was en is nog steeds monumentaal maar in 1872 werd de poort gedeeltelijk vernietigd door een brand. Enkel het standbeeld van Neptunus kon gered worden. Tot die dag was de markt steeds in openlucht geweest…na deze kwalijke gebeurtenis besliste de stad een dak te bouwen boven de marktplaats. Destijds werd hier niet enkel vis verkocht maar ook groenten en vlees.


In de 19de eeuw, met de heropleving van de Gothische architectuur, bouwde architect Pauli in teken van de wereldtentoonstelling in 1913 in Gent,

de façades in die stijl.


In 2007 moesten de werkmannen het graven even stilleggen tijdens de renovatie van het pand. Ze hadden namelijk enkele beenderen gevonden en een archeologisch onderzoek werd gestart. Men vond geschriften waarin sprake was van “de wijding van de kerk Sint-Veerle op 30 juni 1216”. Met het Gravensteen als overbuur werd algauw de conclusie getrokken dat deze beenderen met grote waarschijnlijkheid toebehoorden aan een hooggeplaatste graaf of diens “ambtenaren”*.


* U kunt nog steeds deze beenderen bewonderen in de kijkgaten in de grond bij het door de poort wandelen.